Uskršnja dekoracija

SŠ Strojarska i prometna škola, Varaždin

Za vrijeme uskršnjih blagdana učenici 2.A razreda smjera strojarski računalni tehničar obrađivali su Arduino mikrokontrolere. Za naš projekt odluči smo da učenici naprave svjetleću uskršnju košaru koja je bila postavljena na stolu u našoj zbornici. Na mikrokontroler smo spojili 6 led dioda i Easy C displej na kojem je pisao natpis Sretan Uskrs. Uz pomoć ultrazvučnog senzora diode su se uključivale. S obzirom da je dekoracija bila za vrijeme Uskrsa u zbornici koristili smo bateriju od mikrobita.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mirela Kuščer

Učenici:

Marko Vincek