Uređaj za regulaciju visine vode

U projektu sam napravio uređaj za regulaciju nivoa vode u jezerima koji može na dva načina ispuštati vodu (pokretanjem pumpe i podizanjem vrata).
Ispuštanje vode pomoću pumpe (mini fan) omogućava precizno reguliranje visine vode, a podizanjem vrata na brani (servo motor) koristi se kada treba ispustiti veću količinu vode iz jezera.
Branom se može upravljati na tri načina, ručno, automatski i daljinski.
Za promjenu načina upravljanja koristimo tipkalo sa kojim možemo postaviti ručno upravljanje (R) i automatski (A). Daljinsko upravljanje (D) uključujemo na pametnom satu (drugi micro:Bit) istovremenim klikom na tipke A i B.
Potenciometar koristimo za regulaciju jačine rada pumpe i koliko vrata na brani želimo otvoriti.
Prikaz visine vode koja ima 5 nivoa prikazuje se na RGB led stripu i pametnom satu (srednji okomiti red led dioda).
Prve tri razine vode prikazuju se na RGB led stripu zelenom bojom (prva led dioda – 1 razina, druga led dioda – 2 razina, 3 led dioda – treća razina).
Četvrta razina je upozoravajuća razina (svijetle 4 diode žute boje a jedna treperi crveno), na pametnom satu svijetle 3 diode stalno a četvrta treperi.
Peta razina je kritična razina (svijetli pet led dioda crveno isprekidano, na pametnom satu svijetli 5 led dioda isprekidano).
Na pametnom satu pumpom upravljamo tipkom A, a tipkom B otvaramo vrata brane.
Koristimo još senzor pokreta za detekciju kretanja oko brane i detekciju potresa kada se sustav automatski gasi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Autor projekta

Jakov Crnički