Uređaj za mjerenje temperature i vlage zraka

Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice

Ideja je bila napraviti uređaj koji će mjeriti temperaturu i vlagu zraka u prostoriji u kojoj se nalaze inkunabule. Obzirom da su inkunabule kulturna baština koju treba očuvati, a znamo da određena temperatura i vlažnost zraka utječe na propadanje istih odlučili smo pomoću arduina te dht22 senzora napraviti takav uređaj. Uređaj pomoću senzora mjeri temperaturu i vlažnost zraka, ako je temperatura i vlažnost zraka u dozvoljenim granicama tada LED dioda na kućištu svijetli zelenom bojom, ako je situacija suprotna onda LED dioda svijetli crvenom bojom te se pali buzzer kao zvučna indikacija nepovoljnog stanja.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Vedrana Orešković

Učenici:

Andrej Pavić, Mateo Pranjić, Ivan Vulić, Denis Dundović