Ultrazvučni štap za slabovidne i slijepe osobe

OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Učenici 4. razreda osmislili su pametni štap za slijepe i slabovidne osobe, a koji koristi Arduino MKR 1000 pločicu, dva ultrazvučna senzora i jedan zvučnik. Model štapa izrađen je od PVC štapa na kojem se nalaze MKR 1000 pločica sa spojenim ultrazvučnim senzorima (lijevi i desni), zvučnikom koji reproducira zvučne signale kao upozorenja na prepreke koje očitavaju ultrazvučni senzori. sam štap funkcionira tako da se pritiskom na gumb napajanja ultrazvučni senzori aktiviraju te počinji očitavati udaljenosti od prepreka. Ukoliko su prepreke preblizu, aktivira se zvučnik koji odašilje ponavljajuće signale korisniku.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Goran Jenić

Učenici:

Ivan Mišić, Jan Bos, Lucija Domitrek, Iva Aščić