Ultrazvučni levitator

Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

U projektu se istraživalo kako najjednostavniji postav za ultrazvučnu levitaciju radi. Korištena su dva ultrazvučna senzora od 40 kHz (dva pradajnika u kombinaciji su se pokazala učinkovitiji od prijamnika i predajnika), arduino nano i pokušalo se raditi na vlastiom kodu za upravljanje (treba doraditi, pa postav trenutno radi na preuzetom kodu uz manje modifikacije). Pomoću 3D pisača Prusa mini iz projekta ispisani su držači ultrazvučnih predajnika i sastavljen je postav za ultrazvučnu levitaciju.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Suzana Galović

Učenici:

Donna Keran i Anja Boršić