Udaljena kontrola i provjera “nuklearnog reaktora”

Mirovna Grupa Mladih Dunav, Vukovar

Ideja projekta: u izoliranom okruženju, sa udaljenosti upravlja pokretnom robotskom jedinicom čija je svrha projveravanje radioaktivnosti “nuklearnog reaktora”. Svakako, radi se o simuliranom okruženju u kojem čaša vode i/ili vlažni ubrus predstavljaju “reaktor”, a klopovlje Neuron seta modula u dva dijela predstavljaju upravljačku jedinicu i pokretnu robotsku jedinicu.

Upravljačka jedinica: input moduli Button i Joystick, Display Wireless Transmitter, Bluetooth i Power moduli.

Pokretna robotska jedinica: Servo i DC kontroler sa pripadajućim i motorima, Wireless Receiver, LED controller i pripadajuća LED traka, Moisture modul i pripadajuća sonde za mjerenje.

“Izolirano okruženje” sastoji se od para transparentnih pleksiglas ploča, koji omogućavaju vidljivos, te od strukture sastavljene od klasičnog LEGO seta većih dimenzija.

Dodatni korišteni materijali su LEGO Tehnics blokovi, te klasični LEGO set.

Princip rada: Upravljačkim modulom, odnosno joystick-om sa udaljenosti upravljamo robotsku jedinicu u “izoliranom okruženju”, precizno postavljamo u poziciju u kojoj možemo da spustimo sondu za mjerenje vlažnosti(simuliramo mjerenje radioaktivnosti reaktora – čaša vode i/ili natoplenog ubrusa). Button modulom spuštamo sondu(obavljamo mjerenj) Ukoliko sonda izmjeri vlažnost(radioaktivnost reaktora) preko određene (“kritične”) granice, LED traka mijenja boju u crvenu, označavajući visok nivo vlažnosti(radioaktivnosti) upozoravajući na opasnosnot.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Leo Tot

Učenici:

Predrag Nešković, Ella Bjelanović, Nikola Uglik