Tug of war – digitalno potezanje užeta

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Slatina

Ideju za rad dobili smo gledajući učenike na satu tjelesnog kako se natječu u potezanju užeta. U jednom trenutku je pobjednička ekipa snažno povukla uže i od naglog trzaja učenici na suprotnoj strani su popadali na tlo. Jedan učenik se pritom ozlijedio uganuvši gležanj. Stoga smo došli na ideju digitalizirati ovu igru. Rad se zasniva na Arduinu, a mi smo koristili Nano zbog manjih dimenzija i dovoljnog broja pinova koji su nam potrebni za spajanje. Na Nano smo pomoću spojnih vodova i lemljenja spojili LED traku, a s obje strane trake postavili tipkala pomoću kojih se diode pale. U krug smo dodali otpornike, a da bi igra bila što privlačnija na Nano smo dodali i LCD display koji u obliku tekstualnih poruka prikazuje rezultat, ali i odbrojava sekunde do početka igranja. Prije tipkala ugradili smo i 7-segmentne displeje koji također odbrojavaju vrijeme do početka igranja. Napajanje se izvodi preko USB kabela koji se spaja na port računala (5V za napajanje Arduina i cijelog sklopa). Koristili smo drvenu ploču u/na koju smo postavili naš rad. Sa svake strane ploče nalazi se jedan igrač, od kojih je jedan crvene, a drugi plave boje. Ova igra digitalizirana je na način da dva igrača pritišću svatko svoje tipkalo, a s obzirom na brzinu pritiskanja boja bržeg igrača pomiče se po traci prema sporijem igraču sve dok naposljetku ne dođe do samog kraja trake, odnosno dok jedna boja ne prevlada cijelom trakom. Nakon toga će se na LCD displayu ispisati trenutni rezultat.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Darko Špoljarić

Učenici:

Mateo Šerer, Luka Predrevac, Josip Maroš