TSP u srcu

Tehnička škola Pula, Pula

Zamisao je bila realizirati upravljanje led matricom 8×8. Projekat nije u cijelosti realiziran, nedostaje dio povezan s Blynk aplikacijom.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Denis Gentilini

Učenici:

Mislav Anočić, Dominik Grbavčić, David Matijević i Petra Nađ