Trogumbna klavijatura

Mladi informatički stručnjaci, Čakovec

Ovo je najnovija i najbolja verzia naše „trogubne klavijature“ koja sviranje dovodi na novi nivo zabave.

„Trogumbna klavijatura“ osim tri gumb ima i rotacijski senzor za povišenje i spuštanje visine tona.

Specifikacije:

– DFROBOT tipkalo *3

– DFROBOT rotacijski senzor

– DFROBOT zvučnik

– ARDUINO MKR1000

– Eradionica Arduino MKR1000 caarrier bord

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Viktor Lazar

Učenici:

Petar Filo, Jakša Kopjar