The Project

Strukovna Škola Vice Vlatkovića, Zadar

Projekt se temelji na mjerenju kvalitete zraka za koji se koristi MQ2 plinski senzor. Ovaj senzor može očitati razne plinove među kojima je ugljikov monoksid (CO), koji je posebno važan zbog svog potencijalno štetnog utjecaja na ljudsko zdravlje.
Mjerenje kvalitete zraka također uključuje senzore za mjerenje temperature i tlaka zraka. Osim senzora u projektu je korišten Dasduino mikrokontroler.
Ključna uloga mikrokontrolera je prikupljanje podataka sa senzora i komuniciranje sa mobilnom aplikacijom. Prikupljeni podaci o kvaliteti zraka: razini štetnih plinova, temperaturi i tlaku se obrađuju unutar mikrokontrolera te se potom prenose bežičnom vezom na mobilnu aplikaciju.
Preko mobilne aplikacije korisnik ima pristup podacima u stvarnom vremenu. Korisnici mogu vidjeti trenutnu razinu štetnih plinova, temperature i tlaka. Ukoliko se otkrije visoka koncentracija ugljikovog monoksida aplikacija ima mogućnost slanja upozorenja korisniku kako bi se omogućila brza reakcija i poduzele mjere zaštite.
Da bi smanjili štetu uzrokovanu vanjskim čimbenicima, sve komponente, osim OLED ekrana i detektora ugljikovog monoksida, se nalaze u isprintanoj 3D kutiji. Ona će omogućiti neometan rad elektroničkim komponentama.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Dora Čošić

Učenici:

Lovro Brok i Marko Bilosnić