Terminal kotlovnice

Udruga Tehno OZ, Ozalj

Ovaj rad primjenjuje IOT tehnologiju u svrhu osiguranja kotlovnica, u ekološkom i u sigurnosnom aspektu. Sustav javlja na mobitel ako je došlo do požara/izbijanja plina/greške sa upravljanjem postrojenja klasične kotlovnice.Uz to sustav ispisuje podatke sa senzorike tako da korisnik može vidjeti stanje i kad nije u blizini.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Antonio Plasaj

Učenici:

Jurica Razumić