Tempo-plin mjerač

Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik

Tempo-plin mjerač je uređaj koji mjeri temperaturu, vlagu i plin pomoću pripadajućih senzora te vrijednosti ispisuje na OLED ekranu. Dodatno su ugrađene LED diode koje signaliziraju ako je neka od vrijednosti prešla graničnu.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Dubravko Jakovljević

Učenici:

Ramon Stamenić Matović i David Vukas Džaić