Target

OŠ “Slave Raškaj” Ozalj

Target je digitalna igračka koju smo osmislili kako bi se što bolje zabavili. Igra je izrađena od drvene baze na koju smo montirali 2 prekidača i potenciometar kojima se upisuje ime igrača za potrebe vođenja liste najboljih rezultata. Također smo ugradili i jedan LCD ekran za ispis poruka u igri. Srce ove igre čini MKR1000 kontroler na kojeg je još spojen jedan zvučnik, loadcell kojim mjerimo masu skupljenih kamenčića i jedan servo motor koji nam služi za odabir pravog otvora za igru.
Igrica se igra tako da igrač pokušava ubaciti što više kamenčića kroz jedan od 3 otvora. Kako bi otežali zadatak odlučili smo da u nekom trenutku samo jedan otvor prima kamenčiće na vagu a preostala dva se ne boduju.Znači bodovi se dobivaju samo onda ako kamenčić ubacimo u otvor iznad kojeg zasvjetli LED diode. Na taj način smo uspjeli otežati samu igru i napraviti ju malo zanimljivijom.
Igra je vremenski ograničena na 2 minute i nakon proteka zadanog vremena provjera se broj prikupljenih bodova.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Predrag Matko

Učenici:

Luka Matko, Antonia Šiljevinac, Helena Šarić, Dominik Zajec