Sviranje tonova sa 6 ili više tipkala

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, Karlovac

Ideja projekta: Odsvirati jednostavnu melodiju korištenjem 6 tipkala sa unaprijed određenim tonovima. Za ovaj projekt koristili smo Arduino pločicu MKR1000, 6 tipkala, buzzer (mali zvučnik).
U prvom dijelu koda definirali smo koje pinove ćemo koristiti. Za tipkala su predviđeni pinovi 6-10 i 12-14, a za zvučnik pin 11. U kodu je predviđeno korištenje 8 tipkala, ali zbog veličine samih tipkala i pomanjkanja prostora na jednoj breadboard pločici, koristili smo samo 5 tipkala u boji i jedno manje tipkalo koje je bilo spojeno kablovima i visilo je pored breadboarda.
Dodavanjem još jednog breadboarda mogli smo dobiti dodatni prostor za više tipkala.

Unutar petlje ispitujemo koje je tipkalo pritisnuto i za svako tipkalo sviramo odgovarajući ton pomoću komande “tone”.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mario Škrtić

Učenici:

Luka Beg, Dejan Zatezalo