Suvremena zagorska klet

Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina

Ideja koju smo realizirali izradom makete suvremene zagorske kleti koja se nalazi na zagorskom bregu. U ekološkoj proizvodnji vina suvremena klet opremljena je nizom senzora kojima se prati temperatura, vlaga i ostale komponente koje su bitne za kvalitetnu proizvodnju. Ugrđeni su i senzori za paljenje svjetla koje se nalazi u krošnjama drveća i pojedinim nivoima kuće te njihovo paljenje upravljamo mobilnim telefonom. Vrata ulaza u imanje se otvaraju daljinskim upravljanjem. Učenik Karlo je projektiro klet u web alatu Revit s prigodnim renderima u alatu Twinmotion, a izradio ga je tim za izradu objekta korištenjem 3D printera i prigodnih Arduion i Neuron elemenata iz setova. Dodatni elementi interijera i eksterijera izrađeni su dodatnim oblikovanjem već postojećih objekata u različitim galerijama na webu, prilagodbom u alatima Cura i PrusaSlicer i 3D olovkom (stabla i vinograd te spajanje dijelova objekta). Kodovi su rađeni direktno ili prilagodbom već postojećih rješenja u Arduinu. Kako naši učenici; arhitektonski i građevinski tehničari nemaju u svoj kurikulumu programiranje i 3D print ovo je bio ogroman izazov i bio je potreban velik angažman tima u savladavanju niza prepreka. Sudjelovanje u projektu je donijelo niz novih znanja i vještina, rad na opremi koju nikad prije nismo koristili, no prije svega puno smijeha, zajedničkih trenutaka i ponosa zbog novostečenog znanja i kreiranog rezultata.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada

Mentor:

Daniela Usmiani

Učenici:

Mihael Mirt, Jakov Martinek, David Hanžek, Matija Stanić