SuperNašBowl- Ples za zvijezdama

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac, Gradac

Nakon ovogodišnjeg muzičkog spektakla na poluvremenu Super Bowa svi smo poželjeli naučiti repati, iz čega je i proizišla ideja stvaranja uređaja koji može pomoći pri savladavanju ritma kod repanja. Naš uređaj ima dvojaku funkciju i to: edukativnu za učenje ritma i zabavnu u kojoj reperi plešu kako mi pjevamo što se pokazalo kao odlična zabava u knjižnici za najmlađe članove.
Nakon što smo se dogovorili oko ideje, podijelili smo zaduženja i uloge. Plan je bio da svaki član ekipe odabere svog omiljenog repera i gledajući njega i sam savlada ritam u kojem će se kretati dok repa prema glazbenom predlošku.
Za uređaj smo upotrijebili dva servo motora na koja smo priključili 4 izlaza na koje smo postavili 4 lego čovjeka( u funkciji Snoop Dogga/Marko, Dr.Drea/Tin, 50 Centa/Boris i Eminema/Marin) te jedan izlazni modul kojemu će zvuk preko senzora biti pokretač zakretanja plesača te smo sve priključili na napajanje, a na drugi smo spojili led traku radi postizanja efekta light show-a koja se također pali u istom ritmu glazbe.
Primijetili smo da bi nam aplikacija mogla pomoći pa smo isprobali i rad preko neuron aplikacije u kojoj smo odredili da se legići okreću pod većim kutom što je zvuk jači. Eksperimentirali smo i sa led trakom te smo preko aplikacije isprobali različite varijante light show-a , ali na kraju se odlučili za spektar svih boja kao najbolju varijantu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Mandalena Sinković Pavlović, knjižničarka

Učenici:

Marko Žderić, Tin Andrijašević, Boris Raić, Marin Tadić