Suncokret

Udruga STEMALICA, Zagreb

U sklopu natječaja Generacija NOW za online Završnu izložba radova, čija je tema slobodnog karaktera, napravljen je „Suncokret“. Inspirirani činjenicom da biljke suncokreta prate sunce s istoka prema zapadu, razvili smo njegovu digitalnu verziju. Naš Suncokret se sastoji od dva glavna dijela: komponente sa solarnim panelom te komponente za prikaz informacija o vremenu. Prva komponenta koristi šest fototranzistora postavljenih na bridove šesterokuta pomoću kojih programski izračunava orijentaciju sunca s točnošću od 10 stupnjeva te ovisno o tome zakreće solarni panel pomoću servo motora. Solarni panel, koji je u središtu komponente, se istovremeno puni pomoću sunčeve svjetlosti te napaja Arduino pločicu. Dodatno, pomoću DHT11 senzora konstantno se mjere temperatura i vlaga. Druga komponenta Suncokreta sadrži OLED zaslon te BMP180 senzor za tlak. Obje komponente Suncokreta međusobno komuniciraju preko wi-fi usmjerivača, gdje prva komponenta šalje trenutnu temperaturu, vlagu i orijentaciju sunca u stupnjevima. Sve navedene informacije se prikazuju na OLED zaslonu – prvo brojčane vrijednosti o vremenu (temperatura, vlaga i tlak) te potom slikovito pozicija sunca u odnosu na strane svijeta. Bežična komunikacija omogućuje neovisnost navedenih komponenata. Komponenta sa solarnim panelom se postavlja na otvoreno mjesto, a druga komponenta u zatvorenu prostoriju (naravno, u dometu usmjerivača).

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Josip Kir Hromatko

Učenici:

Lucija Ančić, Lovro Đerek, Leonardo Veček