STEM cvijet

OŠ Sračinec, Sračinec

STEM cvijet – Povezivanje STEM područja i programiranja s likovnim izričajem kolaža predvidjeli smo na sljedeći način. Najprije smo isprobali mogućnosti Neuron seta i njegovih modula te odabrali one koji bi se mogli uklopiti u povezivanje s likovnim izričajem. Odabrali smo da će se naš STEM cvijet okretati i svijetliti. Odabrali smo modul za napajanje i na njega spojili servo motor, zatim smo na servo motor spojili karton na koji smo zalijepili odrezani grlić od plastične boce (recikliranje) i na njega nalijepili prije toga izrađene listiće cvijeta od kolaža. Unutar grlića plastične boce dodali smo modul sa LED trakom koji svijetli unutar našeg STEM cvijeta.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Damir Ivančić

Učenici:

Ivona Kontek, Damjan Ceglec