Štedljivi izvor snage

Prva gimnazija Varaždin

Projekt štedljivo napajanje, odnosi se na napajanje ili izvor energije koji efikasno koristi električnu energiju s ciljem smanjenja potrošnje energije i utjecaja na okoliš, a pritom minimizira gubitak energije i optimizira rad.
Uglavnom, zamišljen je da prema na temelju napajanja uređaja putem USB porta (vrata) pomoću potenciometra prilagodi napajanje za različite vrste uređaja prema potrebi uključujući uređaje kojima je za rad potrebna veća voltaža struje, nego što sadrži sam USB port. Na taj se način dolazi do visoke energetske učinkovitosti zahvaljujući smanjenju gubitka potrošnje električne energije, zatim do velike financijske uštede zbog smanjenja troškova na baterije, a samim time i do smanjenja utjecaja na okoliš i klimatske promjene.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Bojan Banić

Učenici:

Viktor Vrtar, Petar Đuričin