Štedi vodu!

Prva riječka hrvatska gimnazija

U sklopu ovog projekta izradili smo automatsku slavinu za pranje ruku koja pomoću senzora očitava udaljenost naših ruku i po potrebi gasi ili pali pumpu za vodu. Ovim će se maksimalno smanjiti nepotrebna potrošnja vode.
Za projekt smo koristili arduino mikrokontroler, električnu pumpu (5V), senzor udaljenosti i eksperimentalnu pločicu. Prilikom izrade koda prvo smo odredili najbolju udaljenost pri kojoj će pumpa pustiti vodu. U početku smo imali poteškoće sa realiziranjem projekta jer pumpa ima dvije žice, a nama su bile potrebne tri, odnosno trebali smo preko pina kontrolirati paljenje I gašenje pumpe. Kako bi riješili problem u naš strujni krug smo dodali tranzistor koji je rješio problem. Zatim smo kod promijenili i prilagodili te je naš projekt radio besprijekorno.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Tamara Široka

Učenici:

Ivan Trošelj, Nadia Cimperman, Jan Austin Galić i Ivan Vidović