Space trip

Centar tehničke kulture Rijeka

Space trip je elektronička igra u kojoj je cilj proći okolo žice štapom bez da ju se takne od jednog do drugog kraja. Za odigrati je potrebno pokazati vještinu i mirnu ruku, a igra je izrađena pomoću Arduina. Sastoji se od postolja unutar kojeg se nalazi elektronički dio iz kojega izlazi žica koja ima 2 kontakta za početak i kraj igre. Da bi igrač započeo igrati mora sa štapom dotaknuti početni kontakt (START), a kada se pomakne počinje se mjeriti vrijeme. Cilj je proći sa štapom, koji ima obruč, okolo žice od njenog početka do kraja bez da ju se takne. Za pobjedu je potrebno taknuti završni kontakt (KRAJ) kako bi se mjerenje vremena zaustavilo. Ukoliko igrač dotakne sa štapom žicu vrijeme se zaustavlja te je igra završila porazom i mora se ponovo dotaknuti početni kontakt za ponovo pokretanje igre. Polaznici su za izradu igre učili o Arduinu i različitim elektroničkim komponentama te su se služili strojevima za obradu drva.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivan Mušanović

Učenici:

Dino Bećar, Iva Laštro, Luka Ivanov, Marino Turčan