Sortirnica smeća

OŠ Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje

U današnje vrijeme kada smo svi ekološki osviješteni i znamo koliko je bitno razvrstavanje smeća kako bismo ga mogli adekvatno zbrinuti i reciklirati odlučili smo napraviti sortirnicu smeća. Sortirnica se sastoji od dva Dasduina, dvije pokretne trake, dva koračna motora s drajverima i potenciometrom te napajanjem od 12V, pet posuda za razvrstavanje otpada na drugoj traci, pet tipki koje simuliraju ulazne senzore, OLED display, relay i signalizacijske LED diode.
Princip rada sortirnice:
1. Uključivanjem napajanja na OLED displayu ispisuje se naziv OŠ Sveti Križ Začretje i naziv rada Sortirnica smeća.
2. Nakon toga pokreće se motor prve pokretne trake na kojoj dolazi otpad – smeće i na oled displeyu se ispisuje ČEKANJE.
3. Pritiskom na jednu od tipki (CRVENA – baterije, PLAVA -papir, ŽUTA – plastika, BIJELA – Organski otpad ili zelena – Metal) pokretna traka se na kratko zaustavlja i na OLED displeju se ispisuje vrsta otpada koja je detektirana, uključuje se reley na koji je spojena zvučna signalizacija i uključuje se svjetlosna signalizacija za tu vrstu otpada – LED dioda.
4.Nakon toga se pokreće drugi koračni motor koji na izlazu prve pokretne trake postavlja posudu za namijenjeni otpad.
Posuda stoji 10s i nakon toga koračni motor 2 vraća pokretnu traku 2 u početni položaj.
5.Postupak se ponavlja
Posude za otpad i valjci za traku dizajnirani su u Tinkercadu i printani u školi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dario Šimag

Učenici:

Sven Marić, Fran Šoštarić, Tomislav Vrankovečki