Sortify

Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar

Projekt „Sortify” podijeljen je u dva glavna procesa: odvajanje otpada i provjeravanje napunjenosti kante. Ideja projekta je da se olakša i poveća postupak reciklaže otpada kako bi se smanjila zagađenost okoliša i količina otpada. U projektu je korištena 3D isprintana kutija koja ima tri odjeljka: za plastiku, papir i metal.
Za odvajanje otpada korišteni su Arduino MRK1000 mikrokontroler, svjetlosni senzor, kapacitivni senzor na dodir, IR senzor za izbjegavanje prepreka i dva servo motora. Ako kapacitivni senzor očita provodljivost struje zna da je materijal metal te okreće servo motor prema dolje i smeće upada u odjeljak za metal. Za odvajanje plastike i papira koristi se svjetlosni senzor koji temelju gustoće svjetla razlikuje papir i plastiku. Senzor očitava vrijednosti i šalje ih natrag putem analognog naponskog signala na nas MKR1000. Ako je vrijednost sa senzora veća od 2200 materijal je plastika i okreće se motor tako da plastika upadne u svoj pretinac, a ako je vrijednost sa senzora manja od 2200 materijal je papir te se motor okreće na stranu pretinca za papir.
Za drugi dio, provjeravanje napunjenosti kante, korištena su tri ultrazvučna senzora i Dasduino mikrokontroler. Svaki ultrazvučni senzor provjerava napunjenost kante u svom pretincu te se ti podaci prikazuju na OLED ekran i unutar aplikacije. Aplikacija je napravljena uz pomoć Blynk stranice i esp32 wifi modula.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dora Čošić

Učenici:

Karlo Ciciliani, Antonio Kocijan, Božidar Klarić, Vinko Bulum