Solarno punjenje baterije sa praćenjem položaja sunca

Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Glavna ideja projekta je solarno punjenje baterije. Korištena je Li-ion baterija 3.7V, Li-ion punjač te solarni panel od 6V. Solarni panel preko punjača puni bateriju, a baterija napaja Dasduino pločicu. Kako bi solarni panel bio uvijek okrenut prema suncu i na taj način proizvodio više energije, napravljen je mehanizam za praćenje položaja sunca. Korištena su dva servo motora, jedan za horizontalni i jedan za vertikalni pomak. Za izračun položaja sunca korištena su četiri fotootpornika smještenih u pravokutno polje od četiri elementa. Dasduino na temelju vrijednosti fotootpornika računa razliku između gornjeg i donjeg te lijevog i desnog dijela polja te na taj način korigira položaje horizontalnog i vertikalnog motora. Elementi mehanizma su izrađeni na 3D printeru od PLA plastike. Sve elektroničke komponente, Li-ion punjač i Dasduino pločica su postavljeni na dvije bušene vetronit pločice.
Ovakav projekt pogodan je za korištenje u drugim projektima kao napajanje koristeći obnovljivi izvor energije – sunce. Veličina i snaga solarnog panela se mogu prilagođavati potrebama zamišljenog projekta.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Boris Grgić

Učenici:

Niko Terzić i Dominik Škarica