Smart MailBox

OŠ Šestine

Smart MailBox je poštanski sandučić koji nas obavještava svjetlosnom signalizacijom kada imamo poštu i šalje poruku na e-mail.
Kada je MailBox u funkciji svjetli bijela svjetleća dioda. Magnetni senzor detektira otvaranje sandučića, pali se crvena svjetleća dioda i šalje nam e-mail da smo zaprimili poštu. Stanje pošte možemo pregledavati i na aplikaciji Blynk. Pritiskom na tipkalo unutar sandučića ili u aplikaciji Blynk stanje se resetira, gasi se crvena svjetleća dioda i sustav je spreman za novi dan.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Roman Rubčić

Učenici:

Domagoj Galešić, Filip Gržalja