Smart MailBox – Pametni sandučić

Srednja škola Zlatar

Smart Mailbox je pametni poštanski sandučić koji obavještava primatelja da mu je pošta dostavljena u sandučić kad dostavljač ostavi paket u sandučiću.
Sandučić obavještava primatelja email porukom da mu je ostavljena pošta u sandučiću (ili preko svjetlosnog signala dvije LED-ice, crvene i zelene boje).
Pametni sandučić koristi Arduino platformu i mikroupravljač ESP8266.
Arduino mikroupravljač upravlja senzorom pokreta PIR, koji prilikom ubacivanja pošte detektira predmet unutar sandučića, i tad se korisniku šalje poruka o pošiljci.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Vladimir Klapač

Učenici:

Filip Mikulec, Matija Lukec, Teodor Gregorić, Ivan Kuštović