Smart Light City

OŠ Sračinec – Područna škola Svibovec Podravski

U cilju uštede električne energije osmislili smo Smart Light City, grad u kojemu noćna rasvjeta svijetli samo dok automobili ili pješaci prolaze ulicom.
U prvom dijelu projekta učenici su pomoću Neuron seta razvili način kojim će se Gyro Sensorom prepoznavati mijenjanje svih položaja na ulici te istovremeno, osjetnim mijenjanjem položaja, paliti noćna rasvjeta pomoću modula EL Wire Drivera i pripadajućih led žica.
Druga faza projekta odnosila se na izradu grada koji ispod svoga tla ima pozicioniran program za pametnu rasvjetu.
Završna faza odnosila se na izradu zgrada, postavljanje rasvjete i završnih detalja.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Marinela Čavlović

Učenici:

Borna Crnčec Divjak, Adam Topolovec, Jan Vujnovac, David Liber