Smart Home

Bjelovar, Tehnička škola Bjelovar

Napravili smo program, tj. aplikaciju preko koje upravljamo svijetlima u kući preko ESP32. Koristili smo ESP32, 5 dioda, kućicu izmodeliranu u Fusion-u 360 izrezanu laseron na CNC-u, i žice koje dolaze u kutiji. U Blynk-u smo razvili program koristeći 5 digitalnih pin-ova, i te pin-ove stavili na određene prekidače u aplikaciji.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Ljudevit Sakal

Učenici:

Leonardo Škrnjug i Dominik Kušec