Smart Door

Split, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Smart Door vrata otvaraju se putem kartice ili unosa odgovarajućeg pina.
Otvaranje vrata putem magnetske kartice ostvareno je korištenjem RFID čitača, tehnologije koja pomoću magnetskog polja komunicira između prijemnika i predajnika, bežičnim putem.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Nikolina Smilović i Silvio Puljić

Učenici:

Tina Andrić, Luka Grbelja, Ammar Ibrahimović