Slika emocija

Mladi informatički stručnjaci, Čakovec

Slika emocija prikazuje kako reagiramo na podražaje iz okoline. Koristeći mogućnost kože i ljudskog tijela da provodi struju ovisno o tome kako se osjećamo.

Projekt Slika emocija sastoji se od dvije aluminijske pločice koje smo spojili na analogni ulaz Arduina MKR1000. Ovisno o tome kako se osjećamo – opušteno ili pod stresom, više ili manje ćemo se znojiti, a naša koža će provoditi više ili manje struje čime se vrijednost koju mjerimo na analognom pinu povećava ili smanjuje. Ovo je i princip na kojem radi detektor laži.

Arduino IDE pruža nam mogućnost grafičkog prikaza vrijednosti sa serijske veze (Serial Plotter),

Korištena oprema i materijal:

· Arduino MKR 1000

· 3 led diode

· Breadboard, žice

· Aluminijska folija, karton, ljepilo

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Viktor Lazar

Učenici:

Hrvoje Jambrošić, Fran Šegović