Sklekovi i puls

Donji Miholjac, Srednja škola Donji Miholjac

IDEJA
Izrada senzora pulsa pomoću modula senzora pulsa, kao praćenje pulsa pri izvođenje sklekova, kao pokazatelj za procjenu sistoličkog krvnog tlaka (gornji broj očitanja krvnog tlaka).

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Drago Grgić

Učenici:

Melisa Čočaj, Fran Falamić, Cezar Barunović i Mihael Jurešić