Simon Says

Udruga Srce prirode

Na početku igre odredi se nasumični niz od 32 boje (crvena, zelena, plava i žuta). Igraču se prvo prikaže 1. boja i on ju treba ponoviti. Zatim mu se prikažu 2 boje pa 3 pa 4 itd. Cilj je postupno ponoviti cijeli niz slova. Za izradu projekta iskoristili smo module Power, Joystick, Bluetooth te Buzzer i LED display. Programski dio napravljen je u mBlocku.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivan Bosnić

Učenici:

Toma Latin, Amar Sinanović