Sigurni u prometu

OŠ Juršići, Juršići

Učenici 7. razreda, Emily Milovan, Korina Racan, Leon Čuturić i učenica 8. razreda Hanah Tepšić osmislili su poligon za igračku robota u prometu. Prvo su razradili ideju na papiru, a zatim su s mentoricom, učiteljicom informatike krenuli izrađivati sve segmente projekta. Krenuli su s pozicioniranjem rampe i semafora, a na kraju poligona su smjestili garažu s vratima. Programe su izrađivali nakon što su sve fizički smjestili i osmislili kako iskombinirati nove digitalne uređeje sa robotom koji koristimo u CM ligi. Robot su programirali koristeći kontroler, a rampu, garažu s podiznim vratima i semafor su programirali uz Arduino te Blynk aplikaciju. U rad su uložili oko 5 sati rada te ostajali i duže od predviđene školske satnice. Željeli su izraditi i svoj automobil, ali nam je nedostajalo vremena zbog online nastave.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Autori završnog rada
Mentor:

Sanela Bodiš

Učenici:

Korina Racan, Hanah Tepšić, Emily Milovan, Leon Čuturić