Senzorno praćenje i reguliranje temperature prostorije

Udruga Docendo discimus Gola

Projekt regulacije temperature s obzirom na definirane gornje i doljnje granice temperature.
Temperaturni senzor očitava temperaturu okoline, ispisuje ju na ekranu računala te zavisno o programski definiranoj minimalnoj i maksimalnoj temperaturi pali plavu, zelenu ili crvenu diodu. Program se planira koristiti (uz neke modifikacije) za regulaciju sobne temperature čime bismo uštedjeli na energiji i racionalno koristili energiju. Troškovi grijanja donjeli bi uštedu u kućnom budžetu i smanjili potrošnju energije.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Robert Pentek

Učenici:

Bartol Kiš