SENZOR POŽARA I KRAĐE

Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac

Za požarni alarm koristi se Arduino MKR1000 mikrokontroler, senzor plamena, led diode, zvučnik, ploča, USB kabel i žice za spajanje. Senzor plamena koristi se za detekciju požara ili druge valne duljine na 760 nm ~ 1100 nano metara (nm) svjetlosti. Radna temperatura senzora plamena je -25 stupnjeva Celzija do 85 stupnjeva Celzija. Pri plamenu treba imati na umu da udaljenost sonde od plamena ne smije biti preblizu kako bi se izbjegla oštećenja.Senzor plamena je u cilju očuvanja kulturne baštine, ugrađen u prostor sa umjetninama, namijenjen da signalizira nastanak požara/vatre kao ugrozu za razne artefakte. Povezivanjem senzora plamena s Arduinom, možete otkriti požar uključivanjem zujalice i LED dioda.
Kada nema požara, signal za siguran signal se prikazuje preko zelene LED diode, u slučaju požara senzor za vatru to osjeti i zujalica se uključuje zajedno s crvenom LED diodom.
Zaštita kulturne baštine od otuđenja/krađe za razne artefakte izrađena je slanjem podataka Blynk aplikaciji. Upravljanje svjetlećom diodom odnosno widgetom LED unutar Blynk aplikacije pomoću tipkala spojenog na izvod 6 na Arduinu. Pomicanjem umjetnine u izložbenom prostoru dolazi do aktiviranja tipkala spojenog sa Arduinom, koje šalje podatak na mobitel, paljenjem LED widget diode/crvena, koja signalizira da je predmet pomaknut u pokušaju otuđenja/krađe.
Za ilustraciju kulturne baštine izrađeni su 3D printani elementi, koji prikazuju umjetnička djela, bistu Apolona i grčki stup.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Drago Grgić

Učenici:

Jakov Šokec, David Holeš i Fran Falamić