SensULIKA

Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk

Naša škola “Fran Krsto Frankopan” Krk ponosni je vlasnik vlastitog maslinika.
Eko – projekt „Maslina“ u školi je započeo 2016. godine kada su plodovi masline po prvi put ubrani u školskom vrtu. O masliniku se vodi cjelogodišnja briga kako bi se na jesen ostvario sam vrhunac projekta.
Eko – projekt „Maslina“ našim učenicima omogućuje učenje u neposrednoj stvarnosti, uči ih o važnosti poštivanja i uvažavanja prirode, a nije manje važno da ih osvješćuje o kulturi življenja te o običajima ljudi našega kraja.
Ovim projektnim radom – senzorom za očitanje parametara zraka SensULIKA, pratili bi kako temperatura, tlak i vlaga utječu na plod masline.
„Srce“ našeg projekta je donirana oprema od IRIM-a – mikrokontroler Dasduino, senzor BME680 i LCD ekran.
Senzor BME680 je atmosferski senzor koji mjeri četiri veličine: temperaturu, tlak, vlagu te kvalitetu zraka. Za ispis očitanih parametara zraka koristili smo LCD ekran 20 x 4 – omogućava prikaz 20 znakova u 4 reda. Senzor BME680 i LCD ekran spajaju se I2C vezom na Dasduino.
Elektronički dio projekta smjestili smo u kućište isprintano aditivnom 3D tehnologijom. Nakon modeliranja, kućište smo isprintali na školskom printeru. Na kućište smo dodali okretni gumb kako bi na senzor mogli dodati više opcija za očitanje, praćenje i ispis parametara kvalitete zraka.
Senzor ćemo smjestiti u blizini našeg maslinika kako bi mogli pratiti kako određeni parametri zraka utječu na plod masline.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Ivona Klarić, Marija Prihoda Perišić

Učenici:

Anteo Muzurović Janeš, Emanuel Kraljić, Dorian Rimbaldo