ScrapScan

Poštanska i telekomunikacijska škola , Zagreb

ideja našeg rada je odvajanje otpada tj. prisiljavanje korisnika da odvoji metal od ostalog papirnatog otpada
Kada korisnik naše kante za smeće u nju ubaci zajedno sa papirom i metal kanta ga zvučno i svjetlosno upozorava da se u ubačenom otpadu nalazi i metal. Kanta ne prestaje da “zuji ” i daje svjetlosne signale sve dok korisnik ne izbaci krivo ubačeni otpad u kantu za papir. Tako smo našeg korisnika kante za papir natjerali da odvaja otpad kako bi nam svima bilo lijepše i ugodnije živjeti u današnjem svijetu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Žarko Cvjetojević

Učenici:

Mihael Smrček, Hrvoje Šimović, Matej Križić, Luka Lukšić