Sat s riječima

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Slatina

Sat s riječima nema ni kazaljke ni brojeve već vrijeme pokazuje u obliku ispisanih slova. Prema unaprijed određenom algoritmu u mikrokontroleru, sat pomoću LED dioda osvjetljava slova koja tvore riječi te na taj način definiraju rečenicu s točnim vremenom. Sat s riječima spoj je djelovanja elektroničkih elemenata i Arduino pločice čiji mikrokontroler upravlja svim radnjama. Sat s riječima koristi 16×16 matricu slova gdje svaki element matrice prikazuje jedno slovo u riječi. Odnosno, ovaj sat prikazuje vrijeme osvjetljavanjem slova u riječi koje potom tvore rečenicu koja govori koliko je sati. Npr., „Dvanaest sati i trideset i sedam minuta“ je rečenica sa 7 riječi odnosno 33 slova, pa će na satu zasvijetliti 33 diode ispod određenih slova kako bi prikazale navedenu rečenicu. Sustav se sastoji od 2 cjeline. Glavna cjelina zadužena je za mjerenje vremena i način prikaza. Čine ju uređaj za mjerenje vremena (DS3231 – RTC modul) i Arduino Nano koji prikuplja i obrađuje podatke dobivene od RTC-a te određuje način na koji će podaci biti prikazani. Druga cjelina je izvršna i zadužena za prikaz vremena. Sastoji se od 256 dioda koje primaju naredbe od glavne jedinice te se ovisno o tome pale/gase. Da bismo mogli upravljati diodama potrebno ih je adresirati prema vremenu. Stoga je svakom slovu dodijeljen redni broj diode koja se nalazi pod njim. Redni brojevi idu od 1 (1. dioda) do 256 (zadnja dioda). Način dodjeljivanja ovisi o tome kako su diode spojene na izvršnoj LED jedinici.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Darko Špoljarić

Učenici:

Mateo Šerer, Luka Predrevac, Josip Maroš