Šareno osvježenje

Šareno osvježenje je izum koji se pomoću RGB svjetlosne trake, mini ventilatora i tipkala koji su uključeni u BOSON micro:bit set-u + tipki na samom micro:bitu pretvara u klima uređaj pun duginih boja. Ventilator radi tako da se uključuje pritiskom ‘A’ gumba s micro:bita, a isključuje pritiskom ‘B’ gumba. Svjetlosna traka radi na pritisak crvenog tipkala.

Moj izum može služiti ljudima koji žele dobro rashlađenje koje će uz to privući par pogleda drugih ljudi u blizini (;D).

Fotogalerija stvaranja projekta
Autor projekta

Niko Vidič