SANA COR (ZDRAVO SRCE)

CTK – Centar tehničke kulture RIJEKA

Ideja projekta je prikaz srca te mjerenje protočnosti krvi u krvnim žilama srca.

Ova metoda prikazuje neinvazivnu kardiološku dijagnostiku koja je energetski manje intenzivna od starijih elektroničkih uređaja jer troši manje električne energije u usporedbi sa starijom tehnologijom. Uvođenjem ovakvih najnovijih uređaja i dijagnostičkih alata bolnice mogu napraviti jako puno za očuvanje okoliša, ali i dobiti veliku financijsku korist.

Osim toga, uvođenjem ove nove tehnologije koja se može odrađivati i doma smanjio bi se pritisak na zdravstvene ustanove. Na taj način medicinske ustanove bi imale veliki utjecaj na smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova, od kojih veliki dio otpada na promet jer bi se smanjila putovanja osoblja i pacijenta do bolnice i natrag.

Ideja nam je bila da uz pomoć senzora za svjetlost ‘Analog Ambient Light Senzor’ mjerimo simuliranu razinu svjetlosti u krvnim žilama srca. RGB diode i led traka su iskorišteni za simulaciju krvi u krvnim žilama.
Model srca je isprintan na 3D printeru u Centru tehničke kulture Rijeka, od prozirnog – transparentnog filamenta. Model je isprintan od dva dijela te je nakon montiranja i lijepljenja RGB ledica i RGB trake zalijepljen. Jedna RGB traka je umetnuta u krvnu žilu te tako simulira protok krvi.
Izmjerene vrijednosti se prikazuju na OLED zaslonu (VR – vrijednost i SZ – stanje zdravlja.)

U slučaju alarmantnog stanja oglašava se zvučni signal i pokreće se LED traka koja pumpa krv u krvne žile.
Korišteni materijali: Dasduino Shield, Dasduino Connect Plus mikrokontroler, Analog Ambient Light Sensor, Digital RGB LED Module – 2 kom, Traka s RGB svjetlećim diodama – 3 kom, I2C 16×2 Arduino LCD with RGB Backlight Display, Digital Speaker Module

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Vedrana Plenča

Učenici:

Doria Mataija, Alessandro Jurković Sinko, Antonio Černeka, Damjan Perković