Samoodrživa automatizirana kuća

OŠ Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod

Samoodrživa automatizirana kuća je inovativno rješenje koje koristi resurse iz prirode na održiv način, funkcionirajući u skladu s okolišem. Ova moderna kuća je opremljena nizom tehnoloških sustava koji omogućuju učinkovito korištenje energije, vode i otpada.
Kada je riječ o energiji, kuća je opremljena solarnim panelima koji prikupljaju energiju sunca i pretvaraju je u električnu energiju. Ova obnovljiva energija pokreće sve električne uređaje u kući, uključujući rasvjetu, kućanske aparate i sustave grijanja ili hlađenja. Višak proizvedene energije može se pohraniti u baterijama radi korištenja tijekom noći ili oblačnih dana.
Voda je još jedan važan resurs koji se pažljivo koristi u ovoj kući. Uzima vodu iz prirode, poput kišnice ili bunara. Ova voda prolazi kroz sustav filtracije kako bi postala sigurna za piće i upotrebu u kućanstvu. Također se koristi za navodnjavanje vrta ili uzgoj biljaka. Sustav za recikliranje vode omogućuje ponovno korištenje vode iz kupaonica ili kuhinje za navodnjavanje vrta, čime se smanjuje potrošnja vode.
Otpad se u ovoj kući tretira na održiv način. Kuća ima sustav za recikliranje otpada koji odvaja različite vrste materijala poput papira, plastike i metala te ih šalje na recikliranje. Preostali otpad se kompostira kako bi se stvorilo prirodno gnojivo za vrtno tlo.
Automatizacija je ključni aspekt ove kuće, olakšavajući svakodnevni život i smanjujući potrošnju resura. Pyr senzori detektiraju pokret i aktiviraju odgovarajuće funkcije.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marija Vukoja Naglić

Učenici:

Mihael Đuršić, Mia Ljubas, Luka Marjanović