S. O. O. S. Sustav obrane od smeća

OŠ Augusta Cesarca, Zagreb

Sustav obrane od smeća (S. O. O. S.) ima misiju obraniti Zemlju od nakupljanja smeća. Cilj je ukazati na važnost očuvanja okoliša. Zemlju smo „oživjeli“ tako da ona pomoću ultrazvučnog senzora može utvrditi zagađuje li je netko.
Kad se baci smeće prema Zemlji, ona ga uočava (detektira) i šalje poruku na LCD zaslonu da se smeće baca u koš i da trebamo čuvati svoj planet. Istovremeno se uključi crvena led dioda kao upozorenje na zagađenje okoliša. U protivnom, ispisuje se poruka da nema smeća.
Korištena oprema:
Arduino MKR1000
RGB dioda
LCD zaslon
Ultrazvučni senzor
Otpornik

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Anamarija Bakrač, Elvira Petrović

Učenici:

Gabriel Škarec, Petar Teskera i Petar Slipčević