Robot Putoholičar

Robot Putoholičar voli putovati. Došao je u Kaštela. Kaštela su grad od 7 mjesta, a svako mjesto ima Kaštel (dvorac). Putoholičar obilazi svih 7 kaštela i traži najtopliji.
Maqueen prati crnu liniju i kad naiđe na prepreku (dvorac) počne kružiti oko njega. Nakon cijelog kruga traži opet crnu liniju za nastaviti put. Okružuje svaki kaštel i razgledava ga kao turist. Dok ih obilazi sakuplja temperature pomoću radio komunikacije s microbitom u svakom dvorcu.
Kada obiđe svih 7 Kaštela traži najtopliji Kaštel kao mjesto za kupanje. Okrene se i ide natrag do najtoplije plaže zaobilazeći dvorce.
Nitko ga ne može slagati koja je plaža najbolja jer on to sam istraži.
U ovom dužem videu je proces izrade projekta – https://www.youtube.com/watch?v=yNP31ty59bw.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta

Autor projekta

Roko Šerić i Nina Šerić