Rideuino 2.0

OŠ Kostrena

Digitalna igračka Rideuino 2.0 je autić kojim se upravlja sa joystickom i može mjeriti vrijeme koje mu je potrebno za vožnju stazom. Kada skrene sa crne staze oglašava se dok se ne vrati na stazu i za svaku sekundu van staze dodaje jednu kaznenu sekundu. Na Rideuinu 2.0 svijetli zelena lampica, a kada se približi prepreci gasi se zelena i upali se crvena.
Materijali za izradu: Arduino MKR1000, shield, OLED ekran, stalak za ekran, 2 tipke, joystick, zvučnik, grayscale sensor, stalak za bateriju, 2 baterije, 2 servo motora,2 led diode, ultrazvučni senzor, spojne žice, drvo, kotači, vijci, ljepilo.

Drvena kutija složena je na način da se na nju mogu složiti svi digitalni dijelovi. S gornje strane su spojeni shield, Arduino MKR1000, a s donje servo motori, zvučnik i sensor. Unutar kutije spremljena je baterija.

Rideuino 2.0 je nastao kao unaprijeđena verzija Rideuina. Zbog kratkog vremena izrade nije bilo moguće dodati bežićno kretanje i ostale nadogranje.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Anamarija Gerčer

Učenici:

Tina Cvijanović, Gabriel Majstorović, Domagoj Massari