Regulacija nagiba fotonaponskog sustava

SŠ Konjščina, Konjščina

Regulacija nagiba fotonaponskih panela predstavlja ključni aspekt u optimizaciji njihovog energetskog učinka. Ovaj projekt ima za cilj iskoristiti inovativnost i kreativnost kako bi se stvorila održiva i dugoročna korist za našu školu. Ovim projektom regulacije nagiba fotonaponskih panela smo povećali učinkovitost ovog fotonaponskog sustava.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mario Varga

Učenici:

Lovro Žegrec, Ivan Sever, Lovro Pozaić, Franjo Kranjec