Regulacija javne rasvjete

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj

Ideja projekta proizašla je iz činjenice da sustav javne rasvjete prema novim standardima zaštite okoliša i Zakonima o energetskoj učinkovitosti mora biti takav da se dosadašnja javna rasvjeta zamijeni s energetski učinkovitim izvorima svjetla te da na javnu rasvjetu otpada 3% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj, regulacijom (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije. Ovaj projekt predstavlja simulaciju sustava realne javne rasvjete koja je regulirana čime se ostvaruju uštede u potrošnji energije, a istodobno se primjenjuju principi Internet of Things (IoT) sustava odnosno sustavom je moguće upravljati na daljinu upotrebom računalne mreže (interneta). Razvijeni sustav omogućuje upravljanje javnom rasvjetom putem web aplikacije kroz dva modula. U prvom modulu moguće je paliti odnosno gasiti pojedinu svjetiljku, dok je u drugom modulu omogućena regulacija kroz odabir jačine svjetlosti (5%, 25%, 50% i 75% ) i vremena trajanja regulacije željene svjetiljke. Za potrebe projekta izrađeno je web sučelje za regulaciju lampi, printani su stupovi javne rasvjete te kućište za Arduino (3D) te je povezana ostala programska i sklopovska oprema.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada
Mentor:

Lovro Šverko, Monika Marković

Učenici:

Ante Ujčić, Emanuel Milotić