RECIKLAŽUČILICA

OŠ Otrić-Dubrave, Otrić-Seoci

Naš projekt koji su izradili učenici samostalno zamišljen je da kroz igru učenici usvajaju osnovne informacije vezane za zelenu tehnologiju , važnost recikliranja i očuvanja prirode. Učenici su napravili kutiju na koju su povezali DC motor koji okreće kazaljko pritiskom na tipku. Kada stane na nekoj od boja igrač uzima karticu s pitanjem a vrijeme odgovaranja je ograničeno i predstavljeno pomoću 5 dioda (4 zelene i 1 crvena) koje se pale jedna za drugom a posljednja crvena dioda kratko treperi što je ujedno i znak isteka vremena. Igrač je dužan odgovoriti na pitanje u predviđenom roku, ukoliko odgovori točno uzima karticu ukoliko ne vraća ju na predviđeno mjesto Slijedi drugi igrač koji ponavlja isti proces. Pobjednik je onaj koji skupi više točnih odgovora. Sam rad je napravljen od recikliranog materijala što je na neki način simbolično povezano s zadanom temom.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Irena Lukenda i Martina Bubalo

Učenici:

Branko Zlojić, Ivan Čotić, Roko Čotić, Sandro-Roko Družijanić