Reciklažna pokretna traka – odvajanje štetnog otpada

OŠ Josipa Antuna Ćolnića, Široko Polje

„Poluautomatizirani proces odvajanja štetnog otpada od mješovitog otpada“.

Za izradu modela koristili smo drvo za izradu konstrukcije pokretne trake, beskonačnu gumu za pokretnu traku te drveni nosač.
Uz dva servo motora SM-S2309S Koristili smo i dva senzora APDS – 9960 i dva mikrokontrolera (Arduino MKR1000 i Dasduino ESP32)
Na prvi mikrokontroler Arduino MKR1000 spojili smo prvi senzor APDS – 9960 koji nam koristi kao identifikator štetnog i manje štetnog otpada prema boji, što znači da smo na njemu uključili samo senzor boja(ovisnost o osvjetljenju – stalna promjena očitanja). Nakon očitanja senzora o kojoj vrsti otpada se radi, podatak se šalje na OLED ekran. Nakon očitanja podatka s OLED ekrana, upravitelj procesima aktivira, pokretom ruke, drugi senzor na kojemu smo aktivirali procese radnjom ruke – servo motor1 ili servo motor2 ovisno o očitanom podatku s OLED ekrana. Ako senzor prepozna štetni otpad, upravitelj procesa će aktivirati pokretom ruke preko senzora servo1 na kojemu se nalazi zabrana prolaza. Tada bi – ideja bila kako robotska ruka uzima kockicu crne boje i odlaže na sigurno mjesto. Ako se radi o bijeloj(niska razina štetnost i crvenoj(srednja razina štetnosti) kockici – aktivira se servo2 te pokretnom trakom kockice – otpad se odlaže u svoj kontejner.
Kao otpad nam koriste papirnate i plastične kockice veličine 3×3 cm u bojama.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mihael Ivanišević

Učenici:

Ivan Lasić, Klara Martinić