Rasplesani roboti

OŠ Frana Krste Frankopana Zagreb

Odlučili smo se za ples kao oblik umjetnosti, odnosno za ples robota kao oblik digitalne umjetnosti. Napravili smo dva robota i odlučili ih naučiti plesati valcer.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Darko Račić

Učenici:

Bartol Makar, Ema Ujdbinac, Petar Jakopović, Antun Jazbec