Racionalno raspolaganje energijom u učionici

Tehnička Škola Bjelovar

Za ovaj projekt koristimo 3 micro:bit-a.

Prvi micro:bit sakuplja informacije o temperaturi u sobi i o razini osvjetljenja u njoj.

Drugi micro:bit smo postavili uz glavni strujni vodič i on mjeri gustoću magnetskoga toka tog vodiča. Služi za mjerenje potrošnje struje i upozoravanje profesora ako je koje računalo ostalo upaljeno u laboratoriju.

Treći prikuplja te informacije i pritiskom određenog gumba (ili kombinacijom) ispisuje željenu informaciju.

Priprema opreme

Prvi micro:bit postavljamo u učionicu na prikladno mjesto za mjerenje temperature i osvjetljenja prostorije.

Drugi micro:bit postavljamo uz glavni strujni vodič za mjerenje gustoće magnetskoga toka.

Treći micro:bit nam služi kao kontrolni micro:bit i na njegove izvode P0 i GND pomoću krokodilskih štipaljki spajamo zvučnik.

Svi micro:bit-ovi su zajedno umreženi pomoću radiovalova.

Programiranje

Program za prvi micro:bit

Prvo smo uzeli dvije varijable, “temp” i “light”.

Postavljamo micro:bit da mjeri temperaturu i osvijetljenost prostorije i da postavi te vrijednosti u njihove predviđene varijable. Ovisno o osvijetljenosti prostorije, micro:bit će slati određeni broj na kontrolni micro:bit.

To isto radi i za temperaturu prostorije. Pošto micro:bit mjeri temperaturu procesora, uzeli smo odstupanje od 3°, i budući da su trenutno temperature zraka veće u ovo doba godine, uzeli smo vrijednosti nekih prosječnih temperaturi.

Program za drugi micro:bit

Trebali smo mjeriti jakost struje kroz glavni strujni vodič.

Kako znamo da se oko vodiča stvara magnetsko polje kada kroz njega teče struja, te smo za mjerenje gustoće toka koristili ugrađeni magnetski senzor.

Postavili smo varijable u koje smo spremali vrijednosti dobivene iz senzora. Kako smo u početku dobivali neprecizna mjerenja, isprogramirali smo ga da uzima 5 uzoraka te da uzima najveći. Tim smo postupkom dobili preciznija mjerenja.

Dobivene smo vrijednosti zatim preko radija slali na kontrolni micro:bit.

Program za treći micro:bit

Na početku smo postavili radijsku grupu 123.

Zatim micro:bit preko radio valova prima podatke koje šalju druga dva micro:bita, te prema tim podacima, varijablama dodjeljuje određene vrijednosti.

Prema vrijednostima varijabli iz prethodnog koraka, izvršavaju se radnje zadane tim vrijednostima.

 

Pritiskom gumba A na kontrolnom micro:bitu, prema vrijednosti varijable ispisuje se određena poruka koja govori je li soba dovoljno osvijetljena. Ako osvijetljenost prostorije nije zadovoljavajuća na zvučniku(slušalicama) će se reproducirati duboki ton i ispisati poruka “Upalite svjetlo”.

Ako je osvijetljenost unutar zadanih granica ispisati će se poruka “Soba je dovoljno osvijetljena”, a u slučaju prejake razine osvijetljena ispisuje se “Soba je previše osvijetljena” i na zvučnik (slušalice) se reproducira visoki ton.

 

Pritiskom na gumb B kontrolnog micro:bita u slučaju da je temperatura u prostoriji ispod 20 Celzijevih stupnjeva, na zaslonu se ispisuje “temp < 20”.

U slučaju kada je temperatura u prostoriji između 20 i 30 ispisuje se “temp između 20 i 30”, a u slučaju kada je temperatura veća od 30 Celzijevih stupnjeva ispisuje se “temp > 30”.

 

Pritiskom na gumb A i gumb B istovremeno prikazuje se je li potrošnja električne energije u dozvoljenim okvirima.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

 

Prilikom postavljanja micro:bitova uz glavni strujni vodić potrebno je obratiti pažnju da korisnik i microbit ne bi došli u doticaj sa naponom mreže.

Autori

Projekt su izradili Matko Lončar, Josip Matić i Krešimir Šolaja uz mentorstvo Ljudevita Sakala iz Tehničke škole Bjelovar.

 

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (dobna skupina: srednja škola).